Kovaný hák pro upevnění okapového žlabu, vhodný pro upevnění z boku krokve ve viditelných partiích.

celý hák
kovaný hák
 detail - 2 liány detail - oblouk návalky